Бесплатна презентација на 06-ти Април 2014 – во 12h!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 06-ти Април 2014 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 26-ти Јануари 2014 – во 12h – ПРЕПОЛНЕТО !

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 26-ти Јануари 2014 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 10 Ноември 2013 – во 12h – ПРЕПОЛНЕТО !

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 10-ти Ноември 2013 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 15 Септември 2013 – во 12h ПРЕПОЛНЕТО :)

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 15-ти Септември (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 14 Јули 2013 – во 12h – ПОПОЛНЕТО!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 14-ти(седми) Јули (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 07 Април 2013 во 16h – ПОПОЛНЕТО!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 07-ти(седми) Април (недела) во 16:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 078 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 07 Април 2013 во 12h – ПОПОЛНЕТО!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 07-ти(седми) Април (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 06 Април 2013 во 12h – ПОПОЛНЕТО!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 06-ти(шести) Април (сабота) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

ОВОЈ САБОТЕН ТЕРМИН Е ВЕЌЕ ПОПОЛНЕТ,

ДРУГА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЌЕ ИМА СЛЕДНИОТ ДЕН ВО НЕДЕЛА,
НА 07-ми АПРИЛ, ВО 12:00h и ВО 16:00h НА ИСТО МЕСТО.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 03 Февруари 2013

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 03-ти(трети) Февруари (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

ОВОЈ НЕДЕЛЕН ТЕРМИН Е ПОПОЛНЕТ,

ЗАКЛУЧНО СО ТИЕ ШТО ИСПРАТИЈА ПОРАКА НА 31 Јануари 14:00 h!

ДРУГА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЌЕ ОВАА САБОТА ВО ИСТО ВРЕМЕ НА ИСТО МЕСТО.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski

Бесплатна презентација на 02 Февруари 2013

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 02-ти(втори) Февруари (сабота) во 12:00h, во
Клуб на Новинари – Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski