Мирко Чешелкоски – Научете и создадете Свој Интернет Бизнис ADW

ПОТРЕБНИ ПРЕДЗНАЕЊА:
-- МИНИМУМ ОСНОВЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК
-- ОСНОВНИ ПОЗНАВАЊА НА РАБОТА СО КОМПЈУТЕР
-- ЖЕЛБА И ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА НОВИ ТЕХНИКИ И ЗНАЕЊА
-- ЈАС ЛИЧНО ГАРАНТИРАМ НАЈМИНИМАЛНО $1000 месечно…!