Покана за бесплатна презентација – Заработка на Интернет!

Доколку сакате да бидете поканети на бесплатна презентација каде ќе бидат презентирани можностите за заработка на интернет, повелете оставете свои податоци, и ќе ве контактираме!

Ќе бидат презентирани конкретни примери на заработка, статистики и можности кои ги нуди интернетот како движечка сила во светот.

Mirko

ПРЕДАВАЧ:
Мирко Чешелкоски
mceselko@gmail.com
070 30 38 31

ПОТРЕБНИ ПРЕДЗНАЕЊА:
-- ОСНОВЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК
-- ОСНОВНИ ПОЗНАВАЊА НА РАБОТА СО КОМПЈУТЕР
-- ЖЕЛБА И ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА НОВИ ТЕХНИКИ И ЗНАЕЊА