Home / Uncategorized

Бесплатна презентација на 06-ти Април 2014 – во 12h!

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 06-ти Април 2014 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари -- Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski
Бесплатна презентација на 26-ти Јануари 2014 – во 12h – ПРЕПОЛНЕТО !

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 26-ти Јануари 2014 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари -- Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski
Бесплатна презентација на 10 Ноември 2013 – во 12h – ПРЕПОЛНЕТО !

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 10-ти Ноември 2013 (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари -- Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski
Бесплатна презентација на 15 Септември 2013 – во 12h ПРЕПОЛНЕТО :)

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 15-ти Септември (недела) во 12:00h, во
Клуб на Новинари -- Скопје (позади Соборен Храм) ќе се одржи
бесплатна презентација на г-дин Чешелкоски на тема: “КАКО ДА
ЗАРАБОТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ“.

Поради големиот интерес ве молиме што
поскоро да си резервирате место преку СМС порака на 070 30 38 31,
доколку не сте го сториле тоа досега.

Системот не испраќа повратна потврдна порака.

Ви Благодариме.

Mirko Ceselkoski
mceselko@gmail.com
Mirko Ceselkoski